پایگاه اطلاع رسانی ناصر حجازی هواداران استقلال
کد : 743-52676      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۹ مرداد تعداد بازدید : 1287
اختصاصی/ دست از حمایت استقلال بر نمی داریم
سید رضا افتخاری سرپرست باشگاه استقلال طی در خواستی از رسانه ها اعلام کردند که رسانه ها از مکتب استقلال حمایت کنند تا ما بتوانیم به وضعیت استقلال سر و سامان دهیم.استقلال بتواند با قهرمانی دل هواداران خود را شاد کند. سایت آوای آبی پوشان و سایت زنده یاد ناصر خان حجازی به ...

 

بیت اله خندان

به گزارش سایت ناصر حجازی؛ به نقل از آوای آبی پوشان سید رضا افتخاری سرپرست باشگاه استقلال طی در خواستی از رسانه ها اعلام کردند که رسانه ها از مکتب استقلال حمایت کنند تا ما بتوانیم به وضعیت استقلال سر و سامان دهیم.استقلال بتواند با قهرمانی دل هواداران خود را شاد کند. سایت آوای آبی پوشان و سایت زنده یاد ناصر خان حجازی به گواهی آرشیو در طول قدمت باشگاه استقلال چه در مطبوعات و چه در خبرگزاری ها همواره در خدمت مکتب استقلال بوده است. آبی نویسان سایت های ما در همه حال و تحت هر شرایط از زمان های دور هوادار باشگاه استقلال بوده و تا دنیا، دنیاست، آبی نویسان ما با مدیریت مرد دلسوخته استقلالی بنام عباس افشین راد دست از حمایت استقلال برنداشته و هرگز دست از حمایت بر نمی دارد. ما آبی نویسان تحت مدیریت آقای افشین راد هرگز دست از حمایت استقلال و استقلالی ها برنخواهیم داشت هرچند...؟!