پایگاه اطلاع رسانی ناصر حجازی هواداران استقلال
کد : 743-52645      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۸ مرداد تعداد بازدید : 727
اختصاصی / هوادار تا آخر فصل پشتت است علی منصور
سال های بی قراری شان برایت کم نبود که امروز پشتت را خالی کنند.آن ها شیفته ۱۰ محبوب شان بودند و امروز هم پشت او هستند .پشت منصوریانی که برای آن ها نماد تعصب بود و حالا هم مرد محبوب شان است ...

 

فاطمه صمدی
به گزارش سایت ناصر حجازی - این هواداران تنهایت نمی گذارند علی منصور .
سال های بی قراری شان برایت کم نبود که امروز پشتت را خالی کنند.آن ها شیفته ۱۰ محبوب شان بودند و امروز هم پشت او هستند .پشت منصوریانی که برای آن ها نماد تعصب بود و حالا هم مرد محبوب شان است .
برای علی که کم برای استقلال نگذاشت و اگر امروز سکوها او را دوست دارند به بهانه همه آن تعصب بر جای مانده اش از دنیای فوتبالیستی است و همان اشک هایی که بعد از گل زدن تیمش به استقلال ریخت .
به بهانه شادی نکردن برابر استقلال؛ به بهانه از روی نیمکت بلند نشدن مقابل استقلال .به بهانه سکوت و به حاشیه نبردن استقلال .
علی منصور آبی ها قبل از این که روی این نیمکت بنشیند ؛ تعصب و علاقه اش را به استقلال در دنیای مربیگری هم به رخ کشیده بود و همین است که حالا هوادار مثل کوه پشت او است.
نه با سه ؛ چهار باخت و نه با ده شکست ...هیچ ناکامی نمی تواند او را از چشم هوادار استقلال بیاندازد .
او محبوب آبی ها است و امروز هوادار استقلال علی منصور را تنها نمی گذارد .حامی اش است تا با این حمایت استقلال بایستد .تا با این حمایت استقلال به زمین نخورد و علی منصور هم .
منصوریان خوب این هواداران را می شناسد و امروز منتظر حمایت از آن ها است .آن هایی که در دوران فوتبال بازی کردن هم هیچ وقت ۱۰ محبوب شان را تنها نگذاشتند و امروز هم پشت او هستند .
بله ؛ آقای منصوریان محکم و پر قدرت به کارت ادامه بده که هوادار پشت تو است .دوران فوتبالی ات آن قدر برای استقلال متعصب بودی که امروز وقت برداشت آن است .وقت حمایت همه جانبه هوادار از تو ...محکم پیش برو که هوادار تنهایت نمی گذارد علی منصور ...