پایگاه اطلاع رسانی ناصر حجازی هواداران استقلال
کد : 743-52632      تاریخ انتشار : ۱۳۹۵ يکشنبه ۱۷ مرداد تعداد بازدید : 546
روز خبرنگار ، یوم پاسداشت اهالی قلم
یوم پاسداشت اهالی قلم... همانی که رب به آن قسم یاد کرد اینکه به امید چشمان منِ مخاطب ، از خویشتنت مایه می گذاری ، همه جانت را روانه جان قلم می کنی ...

 

 

فؤاد سلمانی زاده :به گزارش سایت ناصر حجازی؛ به احترام روز قلم ..


روز خبرنگار ، یوم پاسداشت اهالی قلم...
همانی که رب به آن قسم یاد کرداینکه به امید چشمان منِ مخاطب ، از خویشتنت مایه می گذاری ، همه جانت را روانه جان قلم می کنی ...
اینکه در این وانفسای دغدغه ی نان و سقف بالای سر ، و صد البته قسطهای کمر شکن  از مادیات چشم می پوشی و دل به دلِ منِ خواننده می نهی ...
اینکه سال به سال کَس یادی نمی کند تو را و ، در عزلتْ یک بند اسیری ...
اینکه تیغ انتقاد هر آینه به توست و مدح ات را كَس نمی داند ...
اینکه ...

همه ی اینها شاخه گلی ست بین الیَدَین ، روانه به احترامت...
که بدانی مخاطبت قدر تو را سخت می داند...
سطرهایت را با شور می پاید ، می خواند ، و در جان حلاجی می کند

یاد ضد گزارش بهمن بابازاده عزیز به گرمی و خیر ،
از دربی ، در تبریز ، همان سی ثانیه!
چه شوقی داشت از پی نگارش آن خط دل ... که هنوز از پی این همه سال بر جان دارمش ...
نقد های بیت الله خندان ، پیر آبی نویس
که ماحصل اش تربیت صد ها بیت الله خندان های دیگر ...
که توئی ، منم ، مائیم ....

امید صادقی (پرنده مهاجر) ، با آن قریحه ی شعروار ، آن نوشتار گیرا که ستونش را به دفعات می خواندم ، ب طمع آموختن و وسعت دایره واژگان...

م.آبی ، بی بدیل و غیر قابل وصف...
در وصف اش همین بس ، ک نامش ورای گذشت دوران ، در قلبمان...
و جواد نبوتی ...
که علمدار قافله نشریات آبی بود
و عباس افشین راد ، که علی رغم همه مشکلات سالها این علم را بپا نگه داشت ...


فاطمه صمدی ، که از دل هواداران و آبی نویسی ها به درجات اعلای قلم فرسایی دست یافته و موجب فخر قشر هواداران است...

سمانه گل محمدی (سایه غریب) و همسر محترمشان جناب مهدی یوسفی ، معصومه خزایی و بسیار نامهای دیگر که پای نیاوردن نامشان پوزش می طلبم ...
اینها سرمایه های تو اند استقلال
که به پا باشی همیشه و سربلندی را برایمان به ارمغان بیاوری ....
مایه ی فخر همه مائی ، عشق آبی...
گاهی "  عشق "  سریع تر از گلوله می کشد ات ...!
                    اهواز
                             ۱۳۹۵/۵/۱۷