پایگاه اطلاع رسانی ناصر حجازی هواداران استقلال
کد : 740-49627      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ دوشنبه ۱۳ مهر تعداد بازدید : 897
اختصاصی / خسته شدیم از بس که نردبان پیشرفت دیگران شده ایم
این بار حقیر دل شکسته خسته و از پا افتاده هنوزم دل به ...

 

بیت اله خندان
به گزارش خبرنگار سایت ناصر حجازی، این بار حقیر دل شکسته خسته و از پا افتاده هنوزم دل به قلم آبی نویسی سپرده ام و افتان و خیزان در جهت اطلاع رسانی و خشنود هواداران در پی اطلاع رسانی صحیح می باشم. اعتراف می کنم و قسم یاد می کنم ذره ای از اعتقاداتم نسبت به بزرگی و افتخار آفرینی مکتب استقلال تحت هیچ شرایطی روی گردان نمی شوم. با استقلال زندگی کرده ام با استقلال نفس کشیده ام و من و استقلال هم سن و سالیم. خوشحالی کرده ایم گریه کرده ایم دسته سوم رفته و برگشته ایم ناصرخان ها از دست داده ایم ولی هرگز از استقلال روی گردان نگشته و نخواهیم گشت این چند خط را برای آقایان و پهلوان پنبه ای ها نوشتم که هر روز در جهت اطلاع رسانی صحیح به هواداران با آن تماس می گیریم یا پاسخ نمی شنویم یا رد تماس می شویم و همین گونه حرکات از سوی استقلال ها دل پوسیده و چشمان بی رمق ما را می شکند و می گریاند. گویی برخی های فراموش کرده اند که سالیان سال است حقیر و همکاران آبی نویس و مدیران آبی دوست متعصب نردبان پیش رفت آقایان بوده ایم این چند خط را نوشتیم تا دو ریالی برخی ها بیفتد در غیر این صورت بماند...