پایگاه اطلاع رسانی ناصر حجازی هواداران استقلال
کد : 740-467      تاریخ انتشار : ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۹ آبان تعداد بازدید : 673
ناصرخان یدونه ای هنوز!
شخصا خیلی علاقه دارم امثال ناصر حجازی در ورزش و اجتماع و اقتصاد و... بی شمار باشند آرزو داشتم که دهها ناصر حجازی داشتیم چون بی اندازه محتاج امثال اوییم ولی چه می شود کرد هرچه می گذرد می بینیم که حجازی یکی بود و بس و دیگر هم تکرار نمی شود.

 

به گزارش خبرنگار سایت ناصر حجازی، شخصا خیلی علاقه دارم امثال ناصر حجازی در ورزش و اجتماع و اقتصاد و... بی شمار باشند آرزو داشتم که دهها ناصر حجازی داشتیم چون بی اندازه محتاج امثال اوییم ولی چه می شود کرد هرچه می گذرد می بینیم که حجازی یکی بود و بس و دیگر هم تکرار نمی شود. دیگر نمی دانیم برای نوجوانان از کدام حماسه قهرمانان ورزشی کشورمان بگوییم که فردا و پس فردایی نیاید که نا امید شویم و در جواب سوالات آنان نمانیم. مثلا بگوییم فلان قهرمان ملی فوتبال شما که انقدر دوسشان دارید این هستند و آن هستند ولی همین که چند صباحی می گذرد قهرمان ملی ما وسط فصل در اوج حساسیت مسابقات تیم محبوبش را رها می کند و می رود! از چه کسی بگوییم که فردا پس فردا همین نوجوونها یقه مان را نچسبند که ای آقا اینها که گفتی چه شدند، کجا رفتند، درچه حالیند! مجبوریم برای نوجوان تشنه این کهن بوم از یک نفر فقط بگوییم کسی که اورا شاید از عکسها و خاطرات پدرانشان فقط بشناسند به آنها بگوییم اینها که شما دیده اید قابل احترامند ولی فقط قهرمان امروز شما، از فردایی که میاید خبرنداریم با عشق ومحبت شما چه کنند! ولی حجازی یه دونه است و تا ابد یدونه مانده است.
شخصا جرات دارم که فقط از ناصر حجازی بی همتا بگویم اینجا دیگر دست من معلم پراست دیگر کج دار مریض رفتار نمی کنم، احتیاط نمی کنم چون میدانم ناصر یه دونه بوده و اسطوره ای بی رقیب است. او تشنگی شاگردانم را به اندازه کافی سیراب می کند. دیگر نگران نیستم وقتی که از ناصر بگویم فردا پس فردا نا امید شوم چون ناصرخان هنوز یکدونه است واقعا یکدونه..