پایگاه اطلاع رسانی ناصر حجازی هواداران استقلال
کد : 740-41555      تاریخ انتشار : ۱۳۹۴ سه شنبه ۳۰ تير تعداد بازدید : 756
اختصاصی/دستان پرسخاوت‎ ناصرخان
ناصرخان با کینه بیگانه بود زخمهای دلش عمیق بود اما ...

محمدرضا خان آبادی

به گزارش خبرنگار افتخاری سایت ناصرحجازی، ناصرخان با کینه بیگانه بود زخمهای دلش عمیق بود اما هیچگاه دل بی زنگارش را به شمشیر انتقام نمی سپرد. ناصرخان آسان می بخشید و آسان چشم می پوشید. حلاوت و شیرینی گذشت قلب مهربانش را جلا می داد. یکی از دوستان قدیمیش به نگارنده می گفت فلانی پیغام داد بد پشت بد میاورم و انگاری فهمیده بود که ریشه تمام بدبختیهایش نامهربانیهایش با حجازی بوده بنابراین رخصت می خواست برای دست بوسی و طلب بخشش.. ناصرخان وقتی شنید گفت همین که فهمیده اشتباه کرده کافیست لازم به آمدن به اینجا نیست! او حتی برای غرور یک نامهربان پشیمان ارزش قائل بود. دستان ناصرخان پرسخاوت بود انقدر سخی بود که بی بهانه می بخشید بی کینه گذشت می کرد. ناصرخان مغرور بود ولی متکبر نه، او برای مردم بود و با مردم، او عاشق وطنش بود و اغوا کننده ترین پیشنهادات برای ادامه زندگی در خارج از ایران را خاصه در دوران جنگ و موشک باران ها نپذیرفت.
حال کیست که گذشت کند همانند او؟ کیست که دلش را از زنگار بزداید چون حجازی؟! دستان پر سخاوت ناصرخان همچنان گشوده است برای آنان که ناصرخان را نه برای تیپ و قیافه اش که او را بسان الگویی برای انسانیت می خواهند..